H-kullen är född

Den 15 januari föddes en kille och en tjej. Mor heter Andycap Front Page. Far heter GB SH CH Trendlewood Born To Run. Båda valparna kommer att bli kvar här.

On 15 January, one boy and one girl were born. Mother is Andycap Front Page. Father is UK SH CH Trendlewood Born To Run. Both puppies will stay here.