Välkommen/Welcome

Labrador Retriever sedan 1979
Uppfödning sedan 1987


Labrador Retriever since 1979
Breeding since 1987

ANDYCAP är en liten kennel med uppfödning av labrador retriever i hemmamiljö. Målet är att bedriva avel på välkända blodslinjer av hög kvalitet och att föda upp sunda och rastypiska hundar av den klassiska typen (alltså inte jaktlabrador) med det utmärkta temperament som rasen är känd för: vänlig, glad, aktiv och med en stor samarbetsvilja. Det gör den till en uppskattad familjemedlem och till en foglig arbetskamrat för den som vill arbeta med hunden. Jag föder upp äkta labradorer med korrekt färg (svart, brun och gul). Alla andra färger är falska blandraser!

ANDYCAP is a small kennel with breeding of labrador retriever in the home environment. The goal is to breed from well-known blood lines of high quality and breed sound and true type dogs of the classic type (i.e. not the field trial working type) with the excellent temperament that the breed is famous for: kind, happy, active and with a genuine will to please. It makes it a popular pet dog and a good worker for those who wants to work with the dog. I breed true labradors with correct colour (black, chocolate and yellow). All other colours are fake crossbreeds!OMPLACERING

För min dotters räkning söker vi ett nytt hem till Tova som är en engelsk springer spaniel född i september 2022. Omplaceringen beror på att min dotter blivit ensam med två små barn och inte kan ge Tova den tid och sysselsättning som hon behöver.

Hon är en glad, pigg och livlig tjej som har behov av att aktiveras. Samtidigt är hon duktig och lugn när hon lämnas ensam hemma. Och hon älskar att ligga och gosa i soffan.

Det bästa är om hon kommer till ett hem där hon får vara i centrum och inte behöva dela uppmärksamheten med små barn.

Kontakta mig vid intresse!


Swedish Junior Winner 2023


Swedish Winner 2022

SE U(U)CH SE V-22 Andycap Great Actress blev BIR av 95 labradorer på Stockholm Hundmässa för domare Eeva Rautala.

SWE SH CH SE V-22 Andycap Great Actress won BOB out of 95 labradors at the Stockholm big dog show under judge Eeva Rautala.


C.I.E. NORD UCH EUW-15 SE VV-22 Diamond Dreams of Rocheby (9 år) i mitten med sina äldsta och yngsta döttrar: till vänster SE U(U)CH Andycap Diamond Ring (6,5 år) och till höger SE U(U)CH SE V-22 Andycap Great Actress (1,5 år).

C.I.E. NORDIC SH CH EUW-15 SE VV-22 Diamond Dreams of Rocheby (9 years) in the middle with her oldest and youngest daughters: to the left SWE SH CH Andycap Diamond Ring (6.5 years) and to the right SWE SH CH SE V-22 Andycap Great Actress (1.5 years).


Söker du valp?

Läs gärna mer under rubriken Valpar.

SE U(U)CH SE V-22 Andycap Great Actress (Greta), 8 veckor gammal.


Nordic Junior Winner 2019

Andycap Film Star (GB SH CH Rocheby Horn Blower x SE U(U)CH Andycap Diamond Dreams) blev på sin första utställning vid 13 månaders ålder Nordisk Junior Vinnare 2019 och vann reserv-cert på Stockholm Hundmässa för domare Sven Slettedahl (Fieldvalley´s).

Andycap Film Star (UK SH CH Rocheby Horn Blower x SWE SH CH Andycap Diamond Dreams) became Nordic Junior Winner 2019 and won the Reserve-CAC on his first show at 13 months of age for judge Sven Slettedahl (Fieldvalley’s).


Wow – vilken debut! Vid endast 9 månader och 1 veckas ålder vann Andycap Fairy Tale (GB SH CH Rocheby Horn Blower x SE U(U)CH Andycap Diamond Dreams) juniorklassen och vann i slutändan certifikatet på SKK:s utställning på Stoxa utanför Stockholm! Och hennes mormor C.I.E. NORD UCH EUW-15 Diamond Dreams of Rocheby vann sitt 15:e BIR. Stort tack till domaren Anna Geschwindt Eriksson. Foto: Emma Brantsjö.

Wow – What A Debut! At 9 months and 1 week, Andycap Fairy Tale (UK SH CH Rocheby Horn Blower x SWE SH CH Andycap Diamond Dreams) wins the junior class and eventually wins the CAC at the Stoxa dog show outside Stockholm!  And her grand mother C.I.E. NORDIC SH CH EUW-15 Diamond Dreams of Rocheby wins her 15th Best of Breed! Huge thanks to the judge Anna Geschwindt Eriksson. Photo by Emma Brantsjö.


C.I.E. NORD UCH EUW-15 SE VV-22 Diamond Dreams of Rocheby vann i maj 2019 sitt 13:e BIR av 99 labradorer på Spaniel och Retrieverklubbens utställning vid Ulriksdals slott. Varmt tack till domaren, den mycket erkände engelska rasspecialisten Heather Wiles-Fone (Heatherbourne kennel). ”Gem” blev i finalerna BIS-3 av tolv raser.

C.I.E. NORDIC SH CH EUW-15 SE VV-22 Diamond Dreams of Rocheby won in May 2019 her 13th Best of Breed out of 99 labradors at the Spaniel and Retriever Club’s championship show at the Ulriksdals castle in Stockholm. Thanks to the judge, the highly respected English breed specialist Heather Wiles-Fone (Heatherbourne). ”Gem” became Best in Show-3 out of 12 breeds.


Andycap Fairy Tale (till höger) vann Best in Show-valp på Labradorklubbens årliga Club Show vid Tjolöholms slott den 15 juni 2019 för domaren Sue Marskell (Berolee). Detta är årets största utställning för labrador. ”Saga” är efter GB SH CH Rocheby Horn Blower och undan SE U(U)CH Andycap Diamond Dreams.

Andycap Fairy Tale (to the right) won Best Puppy in Show at the Swedish Labrador Club’s annual Club Show at Tjolöholm castle on 15 June 2019 under judge Sue Marskell (Berolee). This is the biggest show for labradors in Sweden. ”Saga” is by UK SH CH Rocheby Horn Blower out of SWE SH CH Andycap Diamond Dreams.


Svensk juniorvinnare 2018
Swedish Junior Winner 2018

På Stockholm Hundmässa 2018 blev
SE JV-18 Andycap Executive
bästa junior bland 25 hanar och tikar!

At the Stockholm International Dog Show 2018
SE JV-18 Andycap Executive
became Best Junior out of 25 dogs and bitches!


Min fantastiska tik
Diamond Dreams of Rocheby
vann sitt 10:e BIR i Vejen, Danmark och blev vid 4 års ålder
INTERNATIONELL & NORDISK UTSTÄLLNINGSCHAMPION
EUROPEAN WINNER & BIR 2015
Fem månader efter att ha fött sin andra kull blev hon
BIR på SSRK Club Show 2018 av 101 labradorer.

My fantastic bitch
Diamond Dreams of Rocheby
won her 10th BOB in Vejen, Denmark and at the age of 4 years became
INTERNATIONAL & NORDIC SHOW CHAMPION
EUROPEAN WINNER & BOB 2015
Five months after having given birth to her second litter, she won BOB at the Spaniel and Retriever Club’s annual Club Show out of 101 labradors.