Enzo vann juniorklassen i premiären

Froxfield In The Seventh Heaven (Ingmos Kendall-Jackson x Andycap First Impression) ställdes ut för första gången i officiell klass på SSRKs utställning i Sandviken den 26 mars. Han vann juniorklassen med CK för domaren Eva Liljekvist Borg.

Froxfield In The Seventh Heaven (Ingmos Kendall-Jackson x Andycap First Impression) was shown for the first time in official class on the Swedish Spaniel and Retriever Club’s championship show in Sandviken on 26 March. He won the junior class with CC-quality under judge Eva Liljekvist Borg.