Domaruppdrag i Finland

Jag hade äran att döma samtliga valpar samt hanhundar på Finska Labradorklubbens årliga Club Show utanför Helsingfors, som samlade 31 valpar och 32 hanhundar. De 65 tikarna dömdes av min svenska domarkollega Eva Zetterdahl. Det blev en mycket trevlig dag och jag tackar klubben för förtroendet.

I had the honour to judge all the puppies and the males at the Finnish Labrador Club’s annual Club Show outside Helsinki, which gathered 31 puppies and 32 males. The 65 bitches were judged by my Swedish judge colleague Eva Zetterdahl. It was a very pleasant day and I thank the club for the trust.

G-kullen är född

Den 7 februari föddes två stora fina tikar. Mor heter C.I.E. NORD UCH EUW-15 Diamond Dreams of Rocheby. Far heter SE U(U)CH Crosswood Remington. Båda valparna kommer att bli kvar här.

On 7 February, two big nice bitches were born. Mother is C.I.E. NORDIC SH CH EUW-15 Diamond Dreams of Rocheby. Father is SWE SH CH Crosswood Remington. Both puppies will stay here.

Domaruppdrag i Valla

Tack till Labradorklubben Sörmland för en trevlig inofficiell utställning när jag igen fick chansen att döma labrador – mycket givande och roligt! Det var förmodligen en av de sista hundaktiviteterna som hölls i dessa coronatider innan allt började ställas in. Min fina BIS-vinnare heter O’Sofinas La Vida, uppfödare & ägare Lotta Larsson.
https://labradorklubben.se/din-region/region-sormland/sormland2-2.html

Badji är Nordic Junior Winner

Andycap Film Star ”Badji” (GB SH CH Rocheby Horn Blower x SE U(U)CH Andycap Diamond Dreams) blev på sin första utställning vid 13 månaders ålder Nordisk Junior Vinnare 2019 på Stockholm Hundmässa för domare Sven Slettedahl (Fieldvalley´s).

Andycap Film Star (UK SH CH Rocheby Horn Blower x SWE SH CH Andycap Diamond Dreams) became Nordic Junior Winner 2019 on his first show at 13 months of age for judge Sven Slettedahl (Fieldvalley’s).

Agnes dubbel-BIR i Väsby

Grattis till SE U(U)CH Andycap Diamond Dreams som vann BIR i Visby två dagar i rad! ”Agnes” ägs av Anne Dagbäck-Printz. Tack till domarna Henric Fryckstrand och Barbara Müller.

Congratulations to SWE SH CH Andycap Diamond Dreams who won BOB in Visby two days in a row! ”Agnes” is owned by Anne Dagbäck-Printz. Thank you to judges Henric Fryckstrand and Barbara Müller.

Saga vann cert vid 9 mån

Wow – vilken debut! Vid endast 9 månader och 1 veckas ålder vann Andycap Fairy Tale (GB SH CH Rocheby Horn Blower x SE U(U)CH Andycap Diamond Dreams) juniorklassen och vann i slutändan certifikatet på SKK:s utställning på Stoxa utanför Stockholm! Och hennes mormor C.I.E. NORD UCH EUW-15 Diamond Dreams of Rocheby vann sitt 15:e BIR. Stort tack till domaren Anna Geschwindt Eriksson. Foto: Emma Brantsjö.

Wow – What A Debut! At 9 months and 1 week, ANDYCAP FAIRY TALE (UK SH CH Rocheby Horn Blower x SWE SH CH Andycap Diamond Dreams) wins the junior class and eventually wins the CAC at the Stoxa dog show outside Stockholm!  And her grand mother C.I.E. NORDIC SH CH EUW-15 Diamond Dreams of Rocheby wins her 15th Best of Breed! Huge thanks to the judge Anna Geschwindt Eriksson. Photo by Emma Brantsjö.

Saga BIS-valp på Club Show

Andycap Fairy Tale (”Saga”) blev Best in Show-valp på Labradorklubbens årliga Club Show vid Tjolöholms slott. Jag är stolt och riktar ett stort tack till domaren Sue Marskell (Berolee), labradoruppfödare från England. Dagen efter på SSRK:s utställning i Gränna blev hon BIR-valp och BIS-2 för domaren Tatiana Dreyer från Ryssland.

Andycap Fairy Tale (”Saga”) won Best Puppy in Show at the Swedish Labrador Club’s annual Club Show at Tjolöholm castle. I am proud and say thank you to the judge Sue Marskell (Berolee), labrador breeder from England. The next day at the Spaniel and Retriever Club’s show in Gränna she won Best Puppy in Breed and BIS-2 under judge Tatiana Dreyer from Russia.

Foto: Agnes Hellman

Gem BIR & BIG-4 på Stoxa

C.I.E. NORD UCH EUW-15 Diamond Dreams of Rocheby vann sitt 14:e BIR på Stockholms Kennelklubbs utställning på Stoxa i Märsta den 8 juni. Domare var Jan-Erik Ek, som även dömde Grupp 8 där ”Gem” placerade sig som nummer fyra.

C.I.E. NORDIC SH CH EUW-15 Diamond Dreams of Rocheby won her 14th BOB at the Stockholm Kennel Club’s show at Stoxa in Märsta on 8 June. The judge Jan-Erik Ek also judged Group 8 where ”Gem” was placed as fourth.

Gem BIR & BIS-3 på Ulriksdal

C.I.E. NORD UCH EUW-15 Diamond Dreams of Rocheby vann sitt 13:e BIR av 99 labradorer på Spaniel och Retrieverklubbens utställning vid Ulriksdals slott. Varmt tack till domaren, den mycket erkände engelska rasspecialisten Heather Wiles-Fone (Heatherbourne kennel). ”Gem” blev i finalerna BIS-3 av tolv raser.