Solo 2 x BIS-valp på SSRK Sundsvall

Andycap Hard Copy blev Best in Show-valp båda dagarna på SSRKs dubbelutställning i Sundsvall den 28-29 maj, först för domaren Petra Junehall och sedan för Ewa Nielsen (bilden). Foto: Caroline Christensen.

Andycap Hard Copy was Best Minor Puppy in Show both days at the Swedish Spaniel and Retriever Club’s championship show in Sundsvall on 28-29 May, first under judge Petra Junehall and then under Ewa Nielsen (photo). Photo: Caroline Christensen.