Evie BIS-Junior på SSRK Sunne

Follies Midsummer Eve (C.I.B. FIN UCH DK UCH Follies Don Basilio x Follies Fantastique) blev Best in Show Junior på SSRKs utställning i Sunne för domare Kjell Svensson. Foto: Gunilla Karlström.

Follies Midsummer Eve (C.I.B. FIN & DAN CH Follies Don Basilio x Follies Fantastique) was Best in Show Junior at the Swedish Spaniel and Retriever Club’s championship show in Sunne under judge Kjell Svensson. Photo: Gunilla Karlström.