Saga vann cert vid 9 mån

Wow – vilken debut! Vid endast 9 månader och 1 veckas ålder vann Andycap Fairy Tale (GB SH CH Rocheby Horn Blower x SE U(U)CH Andycap Diamond Dreams) juniorklassen och vann i slutändan certifikatet på SKK:s utställning på Stoxa utanför Stockholm! Och hennes mormor C.I.E. NORD UCH EUW-15 Diamond Dreams of Rocheby vann sitt 15:e BIR. Stort tack till domaren Anna Geschwindt Eriksson. Foto: Emma Brantsjö.

Wow – What A Debut! At 9 months and 1 week, ANDYCAP FAIRY TALE (UK SH CH Rocheby Horn Blower x SWE SH CH Andycap Diamond Dreams) wins the junior class and eventually wins the CAC at the Stoxa dog show outside Stockholm!  And her grand mother C.I.E. NORDIC SH CH EUW-15 Diamond Dreams of Rocheby wins her 15th Best of Breed! Huge thanks to the judge Anna Geschwindt Eriksson. Photo by Emma Brantsjö.