Saga BIS-valp på Club Show

Andycap Fairy Tale (”Saga”) blev Best in Show-valp på Labradorklubbens årliga Club Show vid Tjolöholms slott. Jag är stolt och riktar ett stort tack till domaren Sue Marskell (Berolee), labradoruppfödare från England. Dagen efter på SSRK:s utställning i Gränna blev hon BIR-valp och BIS-2 för domaren Tatiana Dreyer från Ryssland.

Andycap Fairy Tale (”Saga”) won Best Puppy in Show at the Swedish Labrador Club’s annual Club Show at Tjolöholm castle. I am proud and say thank you to the judge Sue Marskell (Berolee), labrador breeder from England. The next day at the Spaniel and Retriever Club’s show in Gränna she won Best Puppy in Breed and BIS-2 under judge Tatiana Dreyer from Russia.

Foto: Agnes Hellman