Domaruppdrag i Finland

Jag hade äran att döma samtliga valpar samt hanhundar på Finska Labradorklubbens årliga Club Show utanför Helsingfors, som samlade 31 valpar och 32 hanhundar. De 65 tikarna dömdes av min svenska domarkollega Eva Zetterdahl. Det blev en mycket trevlig dag och jag tackar klubben för förtroendet.

I had the honour to judge all the puppies and the males at the Finnish Labrador Club’s annual Club Show outside Helsinki, which gathered 31 puppies and 32 males. The 65 bitches were judged by my Swedish judge colleague Eva Zetterdahl. It was a very pleasant day and I thank the club for the trust.