Solo blev Best in Show-valp

På dagen då han fyllde fyra månader blev Andycap Hard Copy Best in Show-valp på labradorklubbens utställning i Tungelsta för domare Lotta Larsson (O’Sofinas kennel). Han är efter GB SH CH Trendlewood Born To Run och Andycap Front Page. Foto: Louise Dahlin.

On the day he was four months, Andycap Hard Copy became Best Puppy in Show at the Swedish Labrador Club’s show in Tungelsta under judge Lotta Larsson (O’Sofinas kennel). He is by UK SH CH Trendlewood Born To Run, out of Andycap Front Page. Photo: Louise Dahlin.

Enzo fick reserv-cert på Gotland

Froxfield In The Seventh Heaven (SE U(U)CH Ingmos Kendall-Jackson x Andycap First Impression) vann juniorklassen med CK och slutade fjärde bästa hane med reserv-cert på Svenska Spaniel och Retrieverklubbens utställning på Gotland för domare Jan-Erik Ek.

Froxfield In The Seventh Heaven (SWE SH CH Ingmos Kendall-Jackson x Andycap First Impression) won the junior class with CC-quality and ended up fourth best male with the reserve-CAC at the Swedish Spaniel and Retriever Club’s show on Gotland under judge Jan-Erik Ek.

Gretas premiär blev 3:e bästa tik

Andycap Great Actress (SE U(U)CH Crosswood Remington x C.I.E. NORD UCH EUW-15 Diamond Dreams of Rocheby) ställdes ut för första gången på SSRKs utställning i Sandviken den 26 mars och blev 3:e bästa tik från juniorklass för domaren Eva Liljekvist Borg.

Andycap Great Actress (SWE SH CH Crosswood Remington x C.I.E. NORDIC SH CH EUW-15 Diamond Dreams of Rocheby) was entered to a show for the first time at the Swedish Spaniel and Retriever Club’s championship show in Sandviken on 26 March and became 3rd best bitch from junior class under judge Eva Liljekvist Borg.

Enzo vann juniorklassen i premiären

Froxfield In The Seventh Heaven (Ingmos Kendall-Jackson x Andycap First Impression) ställdes ut för första gången i officiell klass på SSRKs utställning i Sandviken den 26 mars. Han vann juniorklassen med CK för domaren Eva Liljekvist Borg.

Froxfield In The Seventh Heaven (Ingmos Kendall-Jackson x Andycap First Impression) was shown for the first time in official class on the Swedish Spaniel and Retriever Club’s championship show in Sandviken on 26 March. He won the junior class with CC-quality under judge Eva Liljekvist Borg.

H-kullen är född

Den 15 januari föddes en kille och en tjej. Mor heter Andycap Front Page. Far heter GB SH CH Trendlewood Born To Run. Båda valparna kommer att bli kvar här.

On 15 January, one boy and one girl were born. Mother is Andycap Front Page. Father is UK SH CH Trendlewood Born To Run. Both puppies will stay here.

Enzo blev BIS-valp i Rättvik

Vilken debut för Enzo! Froxfield In The Seventh Heaven (Ingmos Kendall-Jackson x Andycap First Impression) ställdes ut för första gången på SSRKs dubbelutställning i Rättvik vid 6 månaders ålder. På lördagen blev han BIS-2 valp och på söndagen slog han till och blev Best In Show-valp av alla raser för domare Lars Widén.

What a debut for Enzo! Froxfield In The Seventh Heaven (Ingmos Kendall-Jackson x Andycap First Impression) was shown for the first time at the Swedish Spaniel and Retriever Club’s double show in Rättvik at the age of 6 months. On the Saturday he was BIS-2 Puppy and on the Sunday he even became Best In Show Puppy of all breeds under judge Lars Widén.

Lucy vann 2 cert i Rättvik

Andycap Funny Dreams (GB SH CH Rocheby Horn Blower x SE U(U)CH Andycap Diamond Dreams) vann båda tikcerten på SSRKs dubbelutställning i Rättvik av 54 tikar. Här fotad med söndagens domare Jan-Erik Ek (Thornbreakers). Lördagens domare var Lena Rollmar. ”Lucy” ägs av Dan Ericsson, Raglan kennel.

Andycap Funny Dreams (UK SH CH Rocheby Horn Blower x SWE SH CH Andycap Diamond Dreams) won both bitch CACs at the Swedish Spaniel and Retriever Club’s double show in Rättvik out of 54 bitches. Here pictured with the Sunday’s judge Jan-Erik Ek (Thornbreakers). The Saturday’s judge was Lena Rollmar. ”Lucy” is owned by Dan Ericsson, Raglan kennel.

Gem blev BIG-3 i Gimo

C.I.E. NORD UCH EUW-15 Diamond Dreams of Rocheby vann sitt 16:e BIR för rasspecialisten Moa Persson (Rossmix) på SKK Gimo Nordic Show och i finalen blev hon BIG-3 för Ann Carlström.

C.I.E. Nordic Sh Ch EUW-15 Diamond Dreams won her 16th BOB under breed specialist Moa Persson (Rossmix) at the SKK Gimo Nordic Show and in the finals was BIG-3 under Ann Carlström.

Domaruppdrag i Finland

Jag hade äran att döma samtliga valpar samt hanhundar på Finska Labradorklubbens årliga Club Show utanför Helsingfors, som samlade 31 valpar och 32 hanhundar. De 65 tikarna dömdes av min svenska domarkollega Eva Zetterdahl. Det blev en mycket trevlig dag och jag tackar klubben för förtroendet.

I had the honour to judge all the puppies and the males at the Finnish Labrador Club’s annual Club Show outside Helsinki, which gathered 31 puppies and 32 males. The 65 bitches were judged by my Swedish judge colleague Eva Zetterdahl. It was a very pleasant day and I thank the club for the trust.

G-kullen är född

Den 7 februari föddes två stora fina tikar. Mor heter C.I.E. NORD UCH EUW-15 Diamond Dreams of Rocheby. Far heter SE U(U)CH Crosswood Remington. Båda valparna kommer att bli kvar här.

On 7 February, two big nice bitches were born. Mother is C.I.E. NORDIC SH CH EUW-15 Diamond Dreams of Rocheby. Father is SWE SH CH Crosswood Remington. Both puppies will stay here.