Ingen valpkull under hösten

Tiken som planerades få valpar i augusti är dessvärre inte dräktig.

Jag har i dagsläget ingen annan kull planerad.

Till de som tidigare hört av sig med intresse om valp önskar jag lycka till i jakten på en ny familjemedlem!